شش گوشه

همه رفتند زیارت ارباب اما من جا مانده ام

همه رفتند زیارت ارباب اما من جا مانده ام

شش گوشه

ای ضریحی که اسمت شده شش گوشه
شبکه های تو بوسه بارون میخواد

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات

۵ مطلب با موضوع «عفاف و حجاب» ثبت شده است

اﺳﻤﺶ ﺷﺪ ﻣـــــــــــﺪ . . .

ﺷﻠﻮار ﻟــــــﯽ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ . . .

اول زﯾﺎد ﻫﻢ ﺑــــﺪ ﻧﺒﻮد . . .ﺑﻌﺪ ﺷﺪ آﻓـــــــــﺖ ﻏﯿﺮت و ﺣﯿﺎ . . .

ﭘﺴﺮاﻧﻪ اش از ﺑﺎﻻ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷـــﺪ . . . و . . .دﺧﺘﺮاﻧﻪ اش از ﭘﺎﯾﯿﻦ . . .

ﭼﺎدر ﺷــﺪ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ . . .

ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﺎ ذرﻩ ذرﻩ آب رﻓﺖ . . .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻠــــــــــﻮز ﻧﺎﻣﯿﺪ . . .

ﭼﺎدر ﭼﺎدری . . . ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻨــــــﻞ ﺷﺪﻩ . . .

ﯾﺎ آﻧﻘــــــﺪر ﻧﺎزک ﮐﻪ . . .ﺑﻮدﻧﺶ ﻃﻌﻨﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺶ . . .

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻠـــــﻮار ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ جوراب شلواری دادﻩ . . .

روﺳﺮی ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ آب رﻓﺘﻪ

ﻣﺎﻧﺪﻩ ام ﻓﺮدا ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻧﺴــــــﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ . . .

ﻣـــــــــــــــــﺎدر

را اﺳﻮﻩ ﭘﺎﮐﯽ . . .و . . .

ﭘــــــــــــــــــــﺪر

 را ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ؟؟؟

ﻛﺎش ﻣﺮدان ﺣُﺮﻣﺖ ﻣَﺮد ﺑﻮدﻧﺸﺎن راﺑﺪاﻧﻨﺪ . . .

و . . .زﻧﺎن ﺷﻮﻛﺖ زن ﺑﻮدﻧﺸﺎن را . . .

ﻛﺎش ﻣﺮدان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ . . .و . . .

زﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ زن . . .آﻧﮕﺎﻩ ﻧﻪ روز "زن " دارﯾﻢ . . . و ﻧﻪ روز "ﻣﺮد " ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮروز ، روز " اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ " اﺳﺖ

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۲۶ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۶
محمد امین .م

توی دفتر کارم نشسته بودم و مشغول انجام امورات اداری بودم که خانمی با حجابی بد به من مراجعه کردند. بعد از اینکه کار اون خانم رو ا نجام دادم بهشون گفتم : میشه لطف کنین حجابتون رو رعایت کنین؟ اون خانم در جواب به من گفتن: من فکر نمیکنم حجابم مشکلی داشته باشه، به نظرم حجابم خوبه.

ادامه داستان در ادامه مطلب

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۱۷
محمد امین .م
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۱۴
محمد امین .م
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۲۸
محمد امین .م


هواگرم است...خیلی گرم...
رنگ مشکی گرما را جذب میکند
می پرسد حالا حتما باید چادر سر کنی؟
آب پز نمی شوی در این گرما؟
می گویم اگر چادر سر نکنم بیشتر گرمم میشود !!
نگاه ها ، گناه ها داغ تر است
نمی فهمد چه میگویم ، زهر خندی می زند!
دردلم می گویم کاری که برخواسته از عشق باشد تحمل سختی اش هم شیرین است
حجاب را از روی محبت به خداانتخاب کن
نه ترس از جهنم!
آن وقت با تمام وجود می فهمی تحمل گرمای هوا
چه نسیم خنکی را نوازنده ی روحت میکند....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۴۱
محمد امین .م